PRIVACY BELEID

Privacy beleid Places to work Lelystad B.V.

 

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 15 juni 2020.

 

Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Places to work respecteert uw privacy en die van al haar gebruikers en zal zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u de website en/of diensten van Places to work gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Places to work houdt zich hierbij aan de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) en aan alle andere eventuele van toepassing zijnde wetten en regels met betrekking tot privacy. Dit privacy beleid is van toepassing op alle gebruikers van de diensten die Places to work levert en zijn onderdeel van de Algemene Voorwaarden.

 

Places to work

 

Places to work is de besloten vennootschap Places to work Lelystad B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (8233 BR) Lelystad, aan het Ravelijn 50, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60799897. Places to work maakt deel uit van de Vereeenigde Ideeën compagnie.

 

Wij verzamelen, gebruiken en verwerken informatie

 

Places to work vertrouwt op een aantal rechtsgronden voor het verzamelen, gebruiken en verwerken van de informatie die wij over u hebben voor de doeleinden die in dit privacy beleid worden beschreven, waaronder:

 

 • Voor zover nodig voor het leveren van de diensten en om te voldoen aan onze verplichtingen op grond van de algemene voorwaarden.
 • Waar u hebt ingestemd met de verwerking, die u te allen tijde kunt herroepen.
 • Wanneer dit nodig is, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of een bevel van de rechter, of om rechtsvorderingen in te stellen en te verdedigen;
 • Waar u de informatie openbaar hebt gemaakt;
 • Indien nodig in het algemeen belang

 

Wij verwerken uw gegevens ter bevordering van onze legitieme belangen, waaronder:

 

 • Het leveren en verbeteren van de diensten. Wij doen dit omdat het noodzakelijk is om onze legitieme belangen na te streven inzake het  verstrekken en ontwikkelen van innovatieve diensten en op maat gemaakte aanbiedingen aan onze gebruikers op een duurzame basis; en
 • De diensten veilig en beveiligd te houden. Dit doen wij omdat het noodzakelijk is om de legitieme belangen van Places to work en haar gebruikers te behartigen bij het waarborgen van de veiligheid van de diensten, en om bescherming te bieden tegen fraude, spam en misbruik, enz.

 

Welke gegevens verzameld en verwerkt Places to work?

 

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • NAW-gegevens
 • Factuuradres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • KVK-nummer
 • BTW nummer

 

Communicatie 

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, bijvoorbeeld via het contactformulier op de website, bewaren we die berichten. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Places to work Lelystad B.V. of die van een derde partij.

 

Automatisch gegenereerde gegevens

Om de website optimaal te laten werken wordt automatisch gegenereerde informatie over uw gebruik van de website verzameld en verwerkt. Het optimaliseren van de dienstverlening bestaat onder meer uit technische aanpassingen, voor bijvoorbeeld het goed weergeven van pagina’s en het beveiligen van de website.

 

De informatie die wordt verzameld bestaat uit het type apparaat (computer, mobiel, tablet) dat uw gebruikt, uw IP-adres (nummer van uw apparaat dat het mogelijk maakt uw apparaat te herkennen), het type browser, het besturingssysteem dat u gebruikt, en de pagina’s die u op website bezoekt en de items die u bekijkt.

 

Gebruik door derden 

 

Als u persoonsgegevens verstrekt aan Places to work in verband met de diensten van Places to work, dan zullen deze persoonsgegevens niet gedeeld worden met derden, behoudens en voor zover dat uit dit privacy beleid blijkt.

 

Places to work kan uw gegevens aan derden verstrekken voor zover u zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat u daarvoor toestemming geeft, dit vereist is in het kader van uw gebruik van de diensten van Places to work en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid

 

Zo kan Places to work derden inschakelen om werkzaamheden uit te besteden. Deze derden verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van (de doeleinden van) Places to work. Deze derde partijen zijn:

 

 • Basecone
 • Deskbookers
 • Felixx
 • Google Drive
 • IP Supply
 • Media Mere
 • Twinfield

 

In enkele incidentele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden, wanneer het gunstige gevolgen heeft voor de dienstverlening aan de klant. De werknemers van Places to work zijn contractueel verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

Ten slotte kan Places to work uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

 

Hyperlinks van derden

De website kan hyperlinks bevatten waarmee u de omgeving van Places to work verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Places to work heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy beleid van toepassing is. Dit privacy beleid heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door Places to work worden verwerkt. Places to work accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

 

Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

Uw gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Places to work Lelystad B.V. of die van een derde partij.

 

Op welke wijze wordt uw persoonlijke informatie beschermd?

Places to work heeft passende technische en organisatorische maatregen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wanneer u meer informatie wil over hoe Places to work deze beveiliging inricht, kunt u een mail sturen naar lelystad@placestowork.nl.

 

Kennisneming, verbetering en overdraagbaarheid van uw gegevens

Indien u de gegevens wilt zien die bij Places to work over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar lelystad@placestowork.nl. Places to work zal binnen vier (4) weken reageren op uw inzageverzoek.

 

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die u heeft gezien naar aanleiding van uw inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Places to work op voornoemd e-mailadres. U kunt verzoeken dat Places to work uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. Places to work zal binnen vier (4) weken reageren op uw verzoek. Indien Places to work uw verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.

 

U heeft tevens het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar lelystad@placestowork.nl.

 

Informatie over het privacy beleid

Places to work behoudt zich het recht voor deze privacy beleid te wijzigen of aan te passen. Places to work raadt u aan om deze privacy beleid regelmatig opnieuw te lezen. Indien u vragen heeft over dit privacy beleid, stuur dan een e-mail naar lelystad@placestowork.nl.

 

Disclaimer

Hoewel Places to work zich blijft inzetten om uw persoonlijke informatie te beschermen, kan de veiligheid van gegevensoverdracht via het internet niet 100% gegarandeerd worden, en kan Places to work de veiligheid van informatie die u naar Places to work verstuurt niet waarborgen of garanderen. Het verzenden van persoonlijke informatie geschiedt op eigen risico.

 

Cookies

Via deze website kan Places to work gebruikmaken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van uw apparaat opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website.

 

In dit cookie beleid, als onderdeel van het privacy beleid, van Places to work wordt uiteengezet op welke wijze via de website cookies worden geplaatst op en informatie wordt uitgelezen van uw computer, tablet en/of mobiele telefoon (hierna: Randapparatuur). In dit cookie beleid wordt tevens aangegeven voor welke doeleinden deze verzamelde informatie wordt gebruikt. We raden u dan ook aan dit cookie beleid aandachtig door te nemen.

 

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Places to work ze?
Door het raadplegen van de website van Places to work kunnen cookies op uw Randapparatuur worden geplaatst, en kan toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website op de harde schijf of in het geheugen van uw Randapparatuur worden opgeslagen. De cookies die via de website worden geplaatst, kunnen uw Randapparatuur of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

 

Cookies van Places to work
Places to work maakt gebruik van technische en functionele cookies, die noodzakelijk zijn om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website. Zo zorgen functionele cookies ervoor dat u na het inloggen op de website niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen en onthouden deze functionele cookies de ingevulde instellingen, zoals uw taalvoorkeuren.

 

Cookies van derde partijen
Buiten de cookies die Places to work zelf plaatst, worden er via de website ook cookies van derde partijen geplaatst op uw Randapparatuur. Deze paragraaf heeft betrekking op deze zogenaamde third party cookies. Places to work heeft geen controle of zeggenschap over het functioneren van deze cookies en/of het gebruik dat de derde partijen maken van de door middel van de cookies verzamelde informatie. Places to work heeft geen betrokkenheid bij/maakt geen gebruik van de verzamelde gegevens, anders van voor de doeleinden zoals hier genoemd.

 

Cookies van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter, zijn tevens in gebruik. Het gebruik van deze Cookies stelt ons in staat om advertenties op en buiten het Platform weer te geven en om informatie te verzamelen over jouw surfgedrag en het gebruik van het Platform om advertenties relevanter en persoonlijker voor jou en jouw interesses te maken.

 

Google Analytics
Voor het verzamelen van web statistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt Places to work gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw Randapparatuur aan de hand waarvan het gebruik van de website wordt geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Places to work verstrekt. Places to work verkrijgt op deze wijze inzicht in het verkeer van en naar de website en de wijze waarop de website wordt gebruikt.  Aan de hand van die gegevens kan Places to work zo nodig aanpassingen in de website of haar dienstverlening doorvoeren. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Googlediensten.

 

Google Adwords
Places to work gebruikt Google Adwords voor twee doeleinden. Enerzijds bepaalt Places to work met Google Adwords het aantal conversies. Zo kan Places to work bijhouden hoeveel websitebezoekers naar aanleiding van een door Places to work geplaatste advertentie een aanvraag doen op de website. Deze gegevens zijn erg waardevol voor Places to work; op deze manier kan Places to work meten hoe succesvol haar marketingcampagnes zijn.

 

Anderzijds maakt Google Adwords het mogelijk om advertenties af te stemmen op uw eerder kenbaar gemaakte interesses. Deze interesses zijn gebaseerd op de specifieke pagina’s die u heeft bezocht op de website. Deze pagina’s worden opgeslagen in een re-marketing-cookie. Op basis van deze cookie kunt u een advertentie van Places to work tegenkomen op de website van derde partijen die wij daar expliciet toestemming voor hebben gegeven.

 

Toestemming
Indien u heeft ingestemd met cookies, wordt uw toestemming ook opgeslagen in een cookie op uw Randapparatuur zodat er niet elke keer opnieuw toestemming nodig is.

 

Kan ik cookies uitschakelen of verwijderen?
U kunt uw browser zo instellen dat geïnstalleerde cookies worden verwijderd en dat u tijdens uw volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt.

 

Waarschuwing: indien u cookies uitschakelt dan wel verwijdert kan het zo zijn dat u geen toegang hebt tot (onderdelen van) de website of dat de website niet optimaal werkt. Om meer over deze functies te weten te komen, kunt u het beste uw browserinstructies of de Help functie van uw browser raadplegen.

 

Privacy
De mogelijkheid bestaat dat de informatie die door middel van een cookie verzameld wordt persoonsgegevens bevat. Als dat het geval is, is op de verwerking van deze persoonsgegevens tevens het privacy beleid of – in het geval van third party cookies – het privacy beleid van die derde van toepassing. In ons privacy beleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

 

Kan dit privacy beleid worden gewijzigd?
Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het privacy beleid na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

Vragen?
Mocht u nog vragen hebben over dit privacy beleid dan kun u een e-mail sturen naar: lelystad@placestowork.nl.

 

Dit privacy beleid is een onderdeel van de algemene voorwaarden.